Điểm môn Linux NHÓM 2,3 Lớp NCTH4C

Nhóm 2,3: Diem_NCTH4C

Advertisements

Thông báo cho lớp NCTH4C

Nhóm 2+Nhóm 3 (kiểm tra lần 2) lớp NCTH4C  kiểm tra vào lúc 12h30 thứ 7 ngày 14/7/2012 tại phòng B1.5

Điểm kiểm tra: Diem_NCTH4C

 

Tai lieu CTDL

CTDL.rar

Bai tap thuc hanh

THUCHANH

Bai Giang Lop CDTH12A

Download:PPLT_2010_2011  rename *.doc ->*.rar

Welcome to my blog!

Đây là kênh trao đổi thông tin giữa giáo viên và sinh viên.

Giáo viên: Võ Quang Hoàng Khang